รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

           20 พฤษภาคม 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำข้าราชการครูและตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ปกครอง และ ประชาชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ เลือกตั้งสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565