” มูลนิธิเด็กตาใส ใจสุขเรียน” มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขร

11 สิงหาคม 2563 มูลนิธิเด็กตาใส ใจสุขเรียน มอบหน้ากากอนามัยให้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่  2 สำหรับสวมใส่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19)  พร้อมมอบแผ่นพับ   โปสเตอร์พยัญชนะไทย  โปสเตอร์อักษรภาษาอังกฤษ (ABC)  และนาฬิกาข้อมือไล่ยุงกลิ่นตะไคร้หอม  ทั้งนี้คณะผู้บริหาร  คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขร จึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้