มาตราการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร

          5 กุมภาพันธ์ 2567 นางวาสนา บูรณกิตติโสภณ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมายให้นายวัชรพงศ์ วันนู ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม พร้อมด้วยนางสาวรุ่งทิพย์ ทองชาติ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของนักเรียนตามมาตราการความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้แก่ การสำรวจ ตรวจค้น และความปลอดภัย ภายใต้การดูแลของนางสาวอารีวรรณ เพชรเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และบุคลากรสถานศึกษาทุกท่าน เพื่อตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนในด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน