มอบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้นักเรียน “โครงการปันน้ำใจสู่น้องเรียนออนไลน์”

         นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้มอบโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขร ตามโครงการปันน้ำใจสู่น้องเรียนออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้นำไปใช้ศึกษาเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) โดยมีนายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร เป็นตัวแทนรับมอบและส่งมอบอุปกรณ์สมาร์ทโฟนดังกล่าวให้แก่นักเรียนนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป