มอบเกียรติบัตรนักเรียน ที่ผ่านการอบรมในกิจกรรม โครงการครูตำรวจแดร์

              25 สิงหาคม 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้นายอภิชาติ นิลภาทย์ และนางภัณฑิรา อภิธรรมวิริยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้ต้อนรับคณะวิทยากรครูตำรวจแดร์ ที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมดังกล่าว พร้อมมอบเกียรติบัตรผ่านการอบรมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน การแนะนำ แนะแนวนักเรียนให้ได้ตระหนักถึงปัญหาของการใช้ยาเสพติด การจำแนกประเภทของสารเสพติด รวมถึงวิธีการป้องกัน ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการต่อต้านแรงกดดันในการถูกชักจูงเพื่อให้ทดลองยาเสพติดอีกด้วย