มอบเกียรติบัตรครูดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564

        1 ธันวาคม 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร แสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับรางวัลผ่านการประเมิน “ครูดีเด่น” ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับรางวัลครูดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 คน และระดับสำนักงานเขตบางคอแหลม จำนวน 8 คน ในการนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้กล่าวให้โอวาท แสดงความยินดี พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก กิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ของกรุงเทพมหานคร