พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ผู้กำกับลูกเสือ

22 ตุลาคม 2563  จ่าสิบเอกสมเกียรติ ดาสา  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร  ได้ให้เกียรติมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน และแสดงความยินดีกับผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนวัดราชสิงขร  ที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง ผ่านการปฏิบัติงานในกองลูกเสือ  และผ่านการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล  จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์  2 ท่อน  มีสิทธิ์ใช้ผ้าผูกคอกิลเวลล์  จำนวน 2 ท่าน ได้แก่นางสาวอภิญญา  ทองภู และนางสาวอัมพร  ใจมั่น