พิธีทำบุญอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดราชสิงขร

   4 มีนาคม 2564  นายธีระ  มงคลเจริญลาภ  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำข้าราชการครู เข้าร่วมพิธีทำบุญอุทิศถวาย อดีตเจ้าอาวาสทุกรูป  อดีตรองเจ้าอาวาส บุพการีชน ผู้อุปถัมภ์วัดฯ โดยประธานสงฆ์ในพิธีเจ้าประคุณ สมเด็จพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่ตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร  เจ้าประคุณสมเด็จมหารัชมงคลมุนี กรรมการเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร  พิธีบำเพ็ญกุศลดังกล่าวนั้นจัดเป็นประจำทุกปี เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่เคยสร้างคุณประโยชน์ให้แก่วัดราชสิงขร พระอารามหลวง