พิธีทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566

              28 มิถุนายน 2566 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร มอบหมายให้นายอภิชาติ นิลภาทย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ นำกองลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ร่วมกิจกรรมพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนวัดราชสิงขร

 

ลิงค์ดาวน์โหลดรูปภาพhttps://drive.google.com/drive/folders/1rY1EC6GKLOjHe2MVi1sE_xdO0LidROjA?usp=sharing