พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดราชสิงขร พระอารามหลวง ประจำปี 2566

       18 พฤศจิกายน 2566 ณ พระอุโบสถ วัดราชสิงขรพระอารามหลวง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ กรมการจัดหางาน นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดราชสิงขร พระอารามหลวง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมี  นายกรรณภว์  ธนภรรคภวิน สมาชิกวุฒิสภา และคณะ ขอพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในการนี้ นายวัชรพงศ์  วันนู  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม นางสาวอารีวรรณ  เพชรเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในครั้งนี้