พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดราชสิงขร พระอารามหลวง

       13 พฤศจิกายน 2564 ณ พระอุโบสถ วัดราชสิงขรพระอารามหลวง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ กรมการจัดหางาน นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดราชสิงขร พระอารามหลวง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมี  นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมจัดหางาน เป็นประธาน ในการนี้ นางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม นายธีระ มงคลเจริญลาภ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ในครั้งนี้