พรรคราชสิงขรก้าวไกล แซงเข้าป้ายการเลือกตั้งสภานักเรียน อย่างเฉียดฉิว

     การเลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนวัดราชสิงขร ประจำปี 2563 พรรคราชสิงขรก้าวไกล ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ เพียง 9 คะแนนเท่านั้น โดยได้รับคะแนนในการเลือกตั้งทั้งหมด 211 คะแนน ส่วนพรรคอนาคตราชสิงขรได้คะแนน 202 คะแนน