ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดราชสิงขร

      30 พฤศจิกายน 2563    นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล  ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม  นางสาวสุดใจ  คงทน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม  ได้ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดราชสิงขร   โดยการต้อนรับของนายธีระ  มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร   ทั้งนี้ได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจข้าราชการครู และบุคลากร พร้อมทั้งเดินตรวจเยี่ยมชั้นเรียน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงเรียนวัดราชสิงขร  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นี้