ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ห่วงใยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3

       30 มกราคม 2567 นางวาสนา บูรณกิตติโสภณ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขร โดยได้รับการต้อนรับจากนางสาวอารีวรรณ เพชรเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร