ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม ติดตามตรวจเยี่ยมมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ในกรณีเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

     16 ตุลาคม 2564 นางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรน่า (โควิด-19) ในสถานศึกษา โดยนายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ต้อนรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีมีการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยได้ตรวจเยี่ยมอาคารเรียน ห้องเรียน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด