ผู้อำนวยการสถานศึกษา ทำบุญตักบาตร เนื่องใน กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

     3 ธันวาคม 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และตัวแทนข้าราชการครูโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้ร่วมพิธีเนื่องในกิจกรรมวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยได้ถวายภัตตาหาร ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมดังกล่าว ณ สำนักงานเขตบางคอแหลม