ผู้บริหารร่วมประชุมรับฟังแนวทาง การสำรวจความต้องการการฉีดวัคซีน สำหรับนักเรียนช่วงอายุ 5 – 11 ปี

                  21 กุมภาพันธ์ 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร  พร้อมด้วยนายอภิชาติ นิลภาทย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ร่วมการประชุม รับฟังแนวทางการการสำรวจและให้บริการการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เพื่อเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน สำหรับนักเรียน ช่วงอายุ 5 – 11 ปี จากสำนักการศึกษาผ่านระบบ Conference ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไทร
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร