ผลคะแนนเลือกตั้งสภานักเรียน 63 อย่างไม่เป็นทางการ

ผลการลงคะแนนเลือกตั้งสภานักเรียน 63 อย่างไม่เป็นทางการ
(3-4 สิงหาคม 2563)

 

          เบอร์ 1 พรรคอนาคตราชสิงขร       ได้  202 คะแนน

         

           เบอร์ 2 พรรคราชสิงขรก้าวไกล      ได้  211  คะแนน

     ตารางสรุปผลคะแนนการเลือกตั้งสภานักเรียน 63

 

หมายเหตุ จะปิดการลงคะแนนเสียง ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30 น.