ปรับปรุงบอร์ดบุคลากร

          20 พฤษภาคม 2564 เนื่องด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานเขตบางคอแหลม ข้าราชการและบุคลากรย้ายสับเปลี่ยน มีการปรับเปลี่ยนในบางส่วน ครูประจำชั้นต่างๆ ตามความเหมาะสม ในการนี้นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร จึงได้มอบหมายให้คณะครูปรับปรุงบอร์ดทำเนียบผู้บริหาร และทำเนียบบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564 ให้เป็นปัจจุบัน