ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน และ แนะนำครูใหม่

            28 ตุลาคม 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้นัดหมายประชุมข้าราชการครูและบุคลากร เพื่อกำหนดแผนงานการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดทำการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 รวมถึงกล่าวต้อนรับ และแนะนำข้าราชการครู “ครูผู้ช่วย” จำนวน 2 คน ที่มาบรรจุและแต่งตั้ง ณโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้แก่   1) นายรัตนชัย ออมสิน ครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์    2) นายทิวากร สลักษร ครูผู้ช่วย วิชาเอกพลศึกษา