ประชาสัมพันธ์ “จากวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ต่อต้านยาเสพติดและสัปดาห์ห้องสมุด”

❤ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมจากวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ต่อต้านยาเสพติดและสัปดาห์ห้องสมุด❤

⏰ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนวัดราชสิงขร

📝 โดยมีการจัดกิจกรรมประกาศผลรางวัลผลการประกวดต่าง ๆ รวมถึงการให้ความรู้ เกี่ยวกับวันภาษาไทย  นอกจากนี้จะได้พบกับกิจกรรมการแสดงชุด พลายบัวเกี้ยวนางตานี…