ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจากวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2567

📣 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดราชสิงขร เรื่อง การจัดกิจกรรมจากวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด

📌 ขอเชิญชวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตามรายการที่ปรากฎด้านล่าง เพื่อรับเกียรติบัตรและของรางวัล
📅 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2567 โดยนักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้กับครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในสายชั้นของตนเอง

📝 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามจากครูผู้สอนวิชาภาษาไทย