ประชาสัมพันธ์ การแจกอาหารเสริม(นม)ปิดเทอม

📣 ประกาศโรงเรียนวัดราชสิงขร เรื่อง การแจกอาหารเสริม (นม) ปิดเทอม

🌟 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

📆 วันที่ 28 – 30 กันยายน 2565
⏰ เวลา 15.45 – 17.00 น.

รายระเอียดวันและเวลาตามประกาศด้านล่าง 🔻