ประชาสัมพันธ์การแจกเครื่องแบบลูกเสือ-ยุวกาชาด, การแจกนม และอุปกรณ์การเรียน

📣📣 ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนวัดราชสิงขร 📣📣

📌 เรื่อง การแจกเครื่องแบบลูกเสือ-ยุวกาชาด, การแจกนม และอุปกรณ์การเรียน

📝 วันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2564

⏰ เวลา 9.00 – 15.00 น.

📍 กำหนดการแจกแยกตามระดับชั้น วันละ 2 ระดับชั้น

🛎️🛎️ การรับของแจกครั้งนี้ กำหนดการรับในรูปแบบ Drive Thru คือ การขับรถเข้ามารับในโรงเรียน โดยผู้ปกครองไม่ต้องลงจากรถ รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จากข้อมูลด้านล่าง 🔽

✍️ ปากกาส่วนตัว (ลดการสัมผัสร่วมกัน)

🌟🌟 อาหารเสริม(นม) แจกเฉพาะนักเรียนชั้นอนุบาล – ป.6 กรุณาเตรียมถุงขนาดให้พอดีสำหรับใส่นม จำนวน 1 ลัง (36 กล่อง)

** สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลทางโรงเรียนจะแจกเป็นชุดพละให้กับนักเรียน จำนวน 1 ชุด