ประชาสัมพันธ์การแจกอาหารเสริม (นม)

📣📣 ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนวัดราชสิงขร 📣📣
📌 เรื่อง การแจกนม

 

📝 วันที่ 28 -31 มีนาคม 2565
⏰ เวลา 9.00 – 15.00 น.
📍 กำหนดการแจกแยกตามระดับชั้น วันละ 2 ระดับชั้น

 

🛎️🛎️ การรับของแจกครั้งนี้ กำหนดการรับในรูปแบบ Drive Thru คือ การขับรถเข้ามารับในโรงเรียน โดยผู้ปกครองไม่ต้องลงจากรถ รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จากข้อมูลด้านล่าง 🔽

🌟🌟 แจกอาหารเสริม(นม) จำนวน 1 ลัง (36 กล่อง) กรุณาเตรียมถุงขนาดให้พอดีสำหรับใส่นม