ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

📣 ประกาศโรงเรียนวัดราชสิงขร
📚 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

📌 คุณสมบัติของผู้สมัคร
– มีสัญชาติไทย
– มีอายุระหว่าง 18 – 60 ปีบริบรูณ์
– คุณวุฒิการศึกษา ปวช. ปวส.

📆 กำหนดระยะเวลารับสมัคร
6 ธันวาคม – 22 ธันวาคม 2566
(ตามวันและเวลาราชการ)

📝 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
25 ธันวาคม 2566

🔶️ สอบคัดเลือก
26 ธันวาคม 2566
เวลา 10.00 – 11.00 น.
ณ โรงเรียนวัดราชสิงขร

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศด้านล่าง