ประกาศ เรื่อง กำหนดวันมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

📣 ประกาศ โรงเรียนวัดราชสิงขร

📌 เรื่อง กำหนดวันมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

📅 กำหนดวันที่ 1 พฤษภาคม 2567