ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนวัดราชสิงขรออกไปก่อน

📣📣 ประกาศ 📣📣

 

โรงเรียนวัดราชสิงขรขอเลื่อนกิจกรรมดังต่อไปนี้ออกไปก่อน

                                📌 การประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าเรียนทุกระดับชั้น

                                📌 กำหนดการรายงานตัวและมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                               📌 การปฐมนิเทศ การเรียนปรับพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                              📌 กิจกรรมก้าวแรกลูกรัก ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 

 

        ** หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนวัดราชสิงขรจะแจ้งกำหนดวันและเวลาในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนอีกครั้ง