ประกาศสำนักงานเขตบางคอแหลม เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

📣 ประกาศสำนักงานเขตบางคอแหลม เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วครา

 
📌 ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ จำนวน 2 ตำแหน่ง
🏫 ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม
 
📅 รับสมัครระหว่างวันที่ 15-22 มีนาคม 2567

📝 สมัครได้ที่ สำนักงานเขตบางคอแหลม