ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2564

กำหนดรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564