ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 2 โรงเรียนวัดราชสิงขร ปีการศึกษา 2565

📌 ให้ผู้ปกครองสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อเข้าร่วมไลน์ห้องเรียน สำหรับติดต่อกับครูประจำชั้น