ประกาศผลการแข่งขัน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวัดราชสิงขร 
จัดการแข่งขันเนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2564

กำหนดจัดการแข่งขันตามรายการ ดังนี้

👉  ช่วงชั้นที่1 ป.1-3 วาดภาพระบายสีเกี่ยวกับแม่
👉  ช่วงชั้นที่2 ป.4-ป.6 ทำการ์ดอวยพร เกี่ยวกับแม่
👉  ช่วงชั้นที่3 ม.1-ม.3 เรียงความเรื่องแม่ พร้อมวาดภาพระบายสี
ประกอบเรียงความไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด

 

🏆 ผลการแข่งขันช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3) 

 

 

🏆 ผลการแข่งขันช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6) 

 

 

🏆 ผลการแข่งขันช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)