ประกาศผลการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาจีน

📌 ประกาศโรงเรียนวัดราชสิงขร เรื่อง ประกาศผลการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาจีน

ขอให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัว ในวันและเวลา ดังนี้

📆 15 กันยายน 2566
⏰️ 09.00 น.