ประกาศผลการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

📌 ประกาศโรงเรียนวัดราชสิงขร เรื่อง ประกาศผลการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

ขอให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกลำดับที่ 1-2 มารายงานตัว ในวันและเวลา ดังนี้

📆 15 กันยายน 2566
⏰️ 09.00 น.