ประกาศการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

📣 ประกาศโรงเรียนวัดราชสิงขร เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 📣

 

    เนื่องจากโรงเรียนวัดราชสิงขร ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดงเข้ม) จึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ (On Site) จึงกำหนดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ในรูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 On

 

 📌📌 ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงงดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติที่โรงเรียนไปก่อน

 

 📝 การจัดการเรียนการสอนปกติเริ่มได้เมื่อใดทางโรงเรียนจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ทางเว็บไซต์โรงเรียนวัดราชสิงขร เพจโรงเรียนวัดราชสิงขร หรือกลุ่มไลน์ห้องเรียน

 

📍 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านจากประกาศโรงเรียนวัดราชสิงขรด้านล่างได้เลยค่ะ