ประกาศการคัดเลือกจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

📣 ประกาศโรงเรียนวัดราชสิงขร

เรื่อง ประกาศการคัดเลือกจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 

📌 ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวที่โรงเรียนวัดราชสิงขร

📆 วันที่ 28 ธันวาคม 2566

⏰️ เวลา 09.00 – 15.00 น.