นำนักเรียนร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

15 ตุลาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดแพรคลุมป้ายชื่อเรือ สิริมหรรณพ ณ โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยจ่าสิบเอกสมเกียรติ ดาสา  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขร ร่วมรับเสด็จ