นำนักเรียนรับรางวัล ฯ จากผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม

2 ตุลาคม 2563 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล  ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลมได้เป็นเกียรติมอบรางวัล แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ “คลองในฝันของฉัน” โดยโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้รับรางวัลในระดับชั้น ป.4-6  ผลการแข่งขัน ได้แก่  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงสุธาทิพย์ ไมดิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงรมย์ธีรา ชาติศรี  พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ได้แก่  ลำดับที่ 1  เด็กชายณัฐดนัย  เชตรี และลำดับที่ 3  เด็กชายธงชัย   ตันธนวัฒน์