ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทกับนักเรียน

        3 ตุลาคม 2566 ผอ.อารีวรรณ เพชรเลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พบนักเรียนหน้าเสาธง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร และในโอกาสนี้ยังกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนเนื่องในวันสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 อีกด้วย