ต้อนรับ นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร

16 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนวัดราชสิงขรร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร โดยมีคณะครู จากโรงเรียนวัดลาดบัวขาวร่วมเดินทางมาส่งกำลังใจ มอบแจกันดอกไม้ พร้อมของที่ระลึก และกล่าวแสดงความยินดี ทั้งนี้คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนวัดราชสิงขร ได้ต้อนรับท่านผู้อำนวยการ  ด้วยความยินดียิ่ง