ต้อนรับ นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และคณะผู้ติดตาม

      15 ธันวาคม 2564 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และคณะผู้ติดตามโดยนายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร นายปิยวัฒน์ สายแสง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางคอแหลมนางวทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และข้าราชการครู ได้ให้การต้อนรับในครั้งนี้ ในการตรวจเยี่ยมดังกล่าวได้พบปะคุณครู พร้อมทั้งเยี่ยมชมการเรียนการสอน On Site ในระดับมัธยมศึกษา และการเรียนการสอน Online ในระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้ได้ให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและนักเรียน รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพอีกด้วย