ต้อนรับ นางภัณฑิรา อภิธรรมวิริยะ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร

         1 ธันวาคม 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้ร่วมกันต้อนรับนางภัณฑิรา อภิธรรมวิริยะ  เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร โดยผู้อำนวยการวัดทัศนารุนสุนทริการาม พร้อมด้วยข้าราชการครูและคณะผู้ติดตาม ได้มาส่งและร่วมแสดงความยินดีทั้งนี้ได้กล่าวอวยพร รวมถึงมอบช่อดอกไม้ ของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดราชสิงขร