ต้อนรับ ท่านชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานครและคณะ “กิจกรรม Big Cleaning Day”

       11 พฤษภาคม 2565 ท่านชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานครและคณะ พร้อมด้วยนางชดาวรรณ ป่าไม้   ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม ได้ติดตามตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ โรงเรียนวัดราชสิงขร สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยการต้อนรับของนายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครู ในกิจกรรมดังกล่าว มีการประสานร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการทำ Big Cleaning Day ได้แก่ ล้างสนาม ทำความสะอาดบริเวณสนามอเนกประสงค์หน้าเสาธง ความสะอาดตามชั้นเรียน อาคารเรียน รวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบของโรงเรียนวัดราชสิงขร เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565