ติดตาม ตรวจเยี่ยมความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

             16 พฤษภาคม 2567 นายวัชรพงศ์ ธนพงศ์เดชสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายศึกษาและคณะ เข้าติดตามและตรวจเยี่ยมความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยตรวจสุขาภิบาล โรงอาหาร พร้อมได้ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของคุณครูและนักเรียนภายในห้องเรียน