ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดราชสิงขร ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

          31 ตุลาคม 2565 นางวาสนา บูรณกิตติโสภณ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม ได้มอบหมายให้  นายสมพร มีหาดทราย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม และคณะผู้ติดตาม ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดราชสิงขร โดย นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนวัดราชสิงขร ให้การต้อนรับในครั้งนี้