ติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินห้องเรียน “ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศวิชาการ”

      29 พฤศจิกายน 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากร ได้ต้อนรับนายปิยวัฒน์ สายแสง หัวหน้าฝ่ายการศึกษาเขตบางคอแหลม พร้อมด้วย นางวทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน เข้าตรวจเยี่ยมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน บรรยากาศห้องเรียนวิชาการและติดตามนโยบายด้านต่าง ๆ  ของโรงเรียน พร้อมทั้งได้พบปะกับนักเรียน ให้กำลังใจครูและบุคลากรโรงเรียนวัดราชสิงขร อีกด้วย