ตำรวจ สน.วัดพระยาไกร ให้ความรู้กับนักเรียน

             30 มกราคม 2567 นางสาวอารีวรรณ  เพชรเลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร มอบหมายให้ นางสาวปิยะวรรณ  แวววรรณจิตต์ รองผู้อำนวยการ ต้อนรับตำรวจจาก สน.วัดพระไกร เพื่อเข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขรในเรื่องของ การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  การสวมหมวกกันน็อค  เรียนรู้กฎจราจรเบื้องต้น เช่น การใช้สะพานลอยเพื่อข้ามถนน รวมไปถึงการสังเกตจุดกดสัญญาณไฟจราจรก่อนข้ามถนน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้และเกิดความปลอดภัยต่อตัวนักเรียน