ตรวจสุขภาพฟัน ให้กับนักเรียน ชั้น ป.1-3 และ ป.6

          3 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่จากศูนย์สาธารณสุข 12 (จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ) ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาฟัน รากฟัน และการแปรงฟันที่ถูกวิธีพร้อมทั้งแจกอุปกรณ์ทำความสะอาดฟันให้นักเรียนด้วยทั้งนี้ได้ให้บริการตรวจสุขภาพฟัน ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดราชสิงขร