ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

        22 กรกฎาคม 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ประสานการดำเนินการการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้ม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีนักเรียนที่ได้รับวัคซีนและได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองจำนวน 110 คน ทั้งนี้ได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ พร้อมทั้งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยของนักเรียนอย่างใกล้ชิด