ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดลูกน้ำยุงลาย

          20 พฤศจิกายน 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้ครูเวรประจำวันประสานงาน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบางคอแหลม เข้ามาให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง อันเป็นแหล่งการเกิดโรคไข้เลือดออก โดยครูเวรประจำวันได้นำเจ้าหน้าที่เดินสำรวจ และชี้จุดพ่นหมอกควันโดยรอบบริเวณโรงเรียน อาทิเช่น ห้องเรียน ห้องน้ำ อาคารเรียน และมุมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างทั่วถึง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบางคอแหลม ได้มอบตะไคร้หอม และผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อให้ทางโรงเรียนได้ใช้กำจัดลูกน้ำยุงลาย อย่างต่อเนื่องเพื่อสุขอนามัยของบุคลากรในโรงเรียน และนักเรียนทุกคน